Един блок, с множество апартаменти, е дом на хора с всякакви характери, съдби и социално положение. Общата етажна собственост свързва тези хора, без значение дали те го желаят, или не. Много от съсобствениците се опитват да избягат от задълженията си към общите части, но ако това доскоро им се е удавало, то от момента, в който излезе Закона за етажната собственост, вече няма такава възможност. Повечето блокове вече имат професионален домоуправител, който осъществява контрол върху всички аспекти от нуждите на общата собственост.

 

Общите части не винаги са само стълбището, асансьора и мазетата на блока. Много сгради имат градинка, паркинг или други площи, които подлежат на управление. Когато се подходи професионално към въпроса с активите на сградата, може да се намери решение и за управлението на общите финанси. Така например някои общи помещения, които са подходящи за отдаване под наем, може да решат проблема с редица плащания - ток, вода и други сметки. Това може да се осъществи от професионален домоуправител, който като служител на фирма, занимаваща се с обща етажна собственост, ще осигури достъп до юридически, финансови и счетоводни съвети за съсобствениците.

Когато се установи, по какъв начин може да се получат печалби от прилежащите части, ангажираният с проблема професионален домоуправител се заема с документацията - изготвяне на проекти и получаване на разрешителни от съответните институции. Основно печалбите на сдруженията на собственците на сградите идват от наеми, но понякога има и други начини за намиране на средства. Един доста популярен напоследък начин е продажбата на плочата над сградата и надстрояване на още етажи.

Това определено е възможност за придобиване на средства за саниране, външна изолация и капитален ремонт на цялата сграда, без съсобствениците да влагат свои пари. Нещо повече - новите хора, които ще дойдат като съсобственици в сградата ще плащат също своята месечна такса за поддържане на входа, което ще облекчи тежестта върху всички. За сгради, които се намират на възлови места, с много трафик на хора и коли, едно добро решение е отдаване на площи за реклама. Всеки професионален домоуправител първо оглежда възможностите за отдаване на рекламни площи, за да се опита да реши поне част от проблема със събирането на средства за належащи ремонти и поддръжка на входа.

Ако има такава възможност, домоуправителят се ангажира с намиране на рекламодатели и сключване на изгодни, дългосрочни договори с тях. Въпросът с общите пари е най-честата причина за междусъседски конфликти. Когато се води стриктно счетоводство, всички са спокойни, че събраните пари отиват по предназначение. С помощта на фирмата, осигуряваща професионално управление на общите части на сградата се намират начини за извличане на печалби от тях и влагането им в належащи ремонти и поддръжка. В условията на икономическа криза, когато парите се печелят трудно, такова решение облекчава финансовата тежест, която носят съсобствениците на сградата.