Преди да се вземе решение за назначаване на професионален домоуправител, общите събрания на съсобствениците преценяват множество оферти и брой услуги, които предлагат различните фирми. Услугите не са малко и диапазона им може да се разшири при необходимост. Основната и най-важна услуга е създаването на ред, точно описан в документ, приет от общото събрание на собствениците. Този документ има голяма юридическа тежест и наетият професионален домоуправител стриктно съблюдава неговото спазване.

 

Събирането на месечните вноски е едно от първите неща, които трябва да организира новият професионален домоуправител. Старият начин на събиране на вноските от врата на врата вече изживя времето си. Сега домоуправителят организира плащане на сумите в обща набирателна сметка, като всички може да се възползват от възможностите за разсрочено плащане. Чисти сметки - добри приятели - този стар девиз не е загубил своето значение и до днес, затова професионалният домоуправител се отчита всеки месец, като води стриктно счетоводство за получени и похарчени суми, заплащане към доставчици, ремонтни бригади и всички останали дейности, които се заплащат от общия бюджет.

За никого не е тайна, че в България почти не се среща сграда със застраховка. Една от услугите, които предоставя всеки професионален домоуправител е да осигури преференциални условия за застраховане на сградата. Така в случай на бедствие, авария или пожар, застраховката ще покрие щетите и възстановяването ще е по-лесно. Когато в една сграда има действащ професионален домоуправител, той решава множество проблеми. Почистването на входовете обикновено всява смут и раздор между съседите, защото когато има график за почистване от самите живеещи в сградата, той почти никога не се спазва. Затова професионалният домоуправител осигурява работник за почистване и поддръжка на общите части, което решава проблема кардинално.

Предимството да се наеме професионален домоуправител от фирма, която обслужва много сгради, е че тя може да договаря стоки и услуги по цени на едро. Така почистването ще излезе по-евтино, ремонтите също, а необходимите материали за работа на майсторите ще се купят на складови цени. Нещо, което излъчен от живеещите в сградата непрофесионален домоуправител, не е в състояние да осигури. Фирмата има връзки с много институции и предприятия, предлагащи различни услуги за хората. Затова процедурите, свързани с правни казуси, документи и други формалности минават по-бързо и леко.

Услугите, които сградата може да получи от избрания професионален домоуправител варират съобразно заплащането, което е договорено с него. В случай, че има нужда от допълнителни дейности, те може да се договорят допълнително и еднократно, като правни консултации, водене на съдебни дела срещу некоректни съседи и сключване на договори за отдаване на общи части под наем на външни фирми. Проблемите, които могат да възникнат в една сграда с обща етажна собственост са много, често са индивидуални и нямат прецедент. В тези случаи общото събрание винаги може да изиска от своя професионален домоуправител помощ и съдействие.