Хората, които живеят в големи сгради с множество апартаменти често забравят, че имат задължения към поддръжката на сградата. Затваряйки вратата на своето жилище, те повече не се интересуват от факта, че стълбището е в неугледен вид, навън е пълно с боклуци, а освен това има и нужда от ремонти, които се отлагат с години. Пасивността води само до занемаряване и постепенно рушене на сградата. Назначаването на професионален домоуправител е решение, което вече много общи събрания са взели. Това е първата стъпка към подобряване на условията за живот във всяка сграда.

 

След встъпване в длъжност на новия професионален домоуправител следват много нововъведения, за които много съседи са неподготвени. Първото е стройната организация за събиране на регулярните такси за поддръжка. Ако пред излъчения от съседите домоуправител са минавали оправдания, че заплатата е закъсняла и други подобни, то след поставяне на управлението на професионална основа, те не вървят. Сметките се събират по банков път в обща сметка на сдружението на собствениците. Закъснелите носят отговорност дори и по съдебен ред.

Основните принципи на управлението на сградата са целенасоченост и съгласуваност на действията. Това се постига чрез вземане на решения какви са належащите проблеми, които трябва да се отстранят и в какви срокове. За пасивните съседи, които никога от нищо не се интересуват има лоша новина - вече не е задължително всички живеещи в сградата хора да са съгласни с решенията за бъдещето на сградата. Това нововъведение в закона позволи на много сгради най-сетне да започнат действия за извършване на належащи ремонти и облагородяване на околното пространство.

Всичко е свързано с пари, а както е известно строителните и ремонтни дейности не са никак евтини. Много сгради вече успяха да получат субсидии за саниране по различни европейски програми. Задължение на назначения професионален домоуправител е да следва решенията, които са взели собствениците за създаване на по-добри условия за живот в сградата. На първо място, трябва да се осигурят спокойни и безопасни условия за живот и опазване на имуществото - общото и личното, като за целта се ограничава достъпа на външни лица до сградата. Общите части не са само стълбите и асансьора, в това число влизат и други критични точки като покрив, водопровод и електричество, а също и пространството пред сградата.

Последното може да стане причина за глоби за непочистен сняг, например или неправомерно поставени гаражни клетки и други. Целенасочената промяна може да включва саниране на сградата и други мащабни ремонти. Това обаче не е причина да се изоставят дребните неща, които пречат на хората да живеят спокойно. В задълженията на всеки професионален домоуправител е да регулира взаимоотношенията и да намира решение на проблемите, които нарушават нормалния ритъм на живот в сградата, за която отговаря.