Услугата  „Професионален домоуправител” включва в себе си всички дейности необходими за безпроблемното управление на етажната собственост :

 

 • Регистрация на етажната собственост по реда на ЗУЕС.
 • Съдействие и извършване на всички необходими консултантски дейности, по решение на Общо събрание, за участие в национална или европейска програма за подобряване на етажната собственост.
 • Изготвяне на жалби и сигнали и окомплектоване на документация към Топлофикация, Софийска вода и др. институции.
 • Изготвяне на Правилник за вътрешен ред съгласно нормативните изисквания и специфичните особености на Етажната Собственост /ЕС/.
 • Изготвяне и изпълнение на годишен бюджет и определяне на вноски за поддръжка и управление на общите части съгласно приетите на Общо събрание решения.
 • Събиране на дължимите вноски съгласно приетия от Общото Събрание /ОС/ бюджет чрез удобни начини: - посещения от касиери на място в сградата; - по банков път; - по интернет чрез системата на Epay; - на касите на EasyPay; - в офиса на „Сити Сървис София“ ЕООД.
 • Финансово обслужване чрез специализиран финансово-счетоводен софтуер, обвързан в реално време със системата на Ипей с клиентски достъп.
 • Изрядна ежемесечна отчетност на всички приходи и разходи чрез изготвяне на детайлни месечни отчети и справки за задълженията на всички собственици. Справките и отчетите се публикуват в клиентския портал на софтуера и се закачат в общите части на сградата. 
 • Събиране на стари и текущи просрочени вземания на етажната собственост, след решение на ОС.
 • Юридически консултации, свързани със Закон за управление на етажни собственостти ( ЗУЕС), отнасящи се до етажната собственост. 
 • Фасилити мениджър, който отговаря за Вашата етажна собственост.
 • Водене на електронен регистър на собствениците /домова книга/ за  ползватели и обитатели в етажната собственост.
 • Предложения за частични и/или цялостни решения относно поддръжки, ремонти и подобрения. Събиране на оферти и осъществяване на последващ контрол по изпълнението на проекта и гаранциите.  
 • Ежемесечни абонаментни технически инспекции.
 • Бърза реакция при подаден сигнал.
 • При констатиране на дребни неизправности, свързани с изгорели крушки, фасунги,развалени ключове, брави и др., се отстраняват на момента.