Професионалният домоуправител трябва да има готовност за незабавна реакция, при възникване на аварии  и неотложни ремонти в сградите, които обслужва. При подаден сигнал, в зависимост от възникналата повреда, професионалният домоуправител :

·        съдейства за избора на фирма, която да извърши ремонта

·        събира и предлага най-изгодните оферти според съответната ситуация

·        подпомага организирането на ремонта и съблюдава извършването на ремонтните дейности

·        сключва договор за сроковете, в които ще се приключи работата, точно описание на ремонтните дейности и задължително включен гаранционен срок за качеството на ремонта(в случай на повреда заради некачествена работа, фирмата ще бъде задължена да извърши поправка за своя сметка)

·        услугата за „аварийни ремонти” е включена във всички ценови пакети

·        собствениците в сградата заплащат цената на ремонта и вложените в него материали

·        при невъзможност за незабвно плащане на съответния ремонт, професионалният домоуправител може да договори, разсрочено изплащане

·        всеки професионален домоуправител е задължен да осигури съдействие при необходимост за всички инсталации в сградата - ел. инсталация, канализация, строителни дейности, поправка на покрив, поддръжка на асансьори и др.

 

„Сити Сървис София” ЕООД разполага с квалифицирани специалисти за всички тези услуги.