Неангажиращ договор, директна връзка с наши екипи без допълнителни такси, специализиран софтуер с клиентски достъп.

Хората, които живеят в големи сгради с множество апартаменти често забравят, че имат задължения към поддръжката на сградата. Затваряйки вратата на своето жилище, те повече не се интересуват от факта, че стълбището е в неугледен вид, навън е пълно с боклуци, а освен това има и нужда от ремонти, които се отлагат с години. Пасивността води само до занемаряване и постепенно рушене на сградата. Назначаването на професионален домоуправител е решение, което вече много общи събрания са взели. Това е първата стъпка към подобряване на условията за живот във всяка сграда.

-          Професионален домоуправител – Персонално ангажиран с Вашата ЕС служител , който е на Ваше разположение при всеки възникнал проблем свързан с общите части на сградата , съдейства за организирането на общи събрания, изготвя цялата необходима информация свързана с управлението на ЕС, съдейства за воденето на домовата книга на ЕС, следи за събираемостта на месечните вноски към ЕС, изготвя ежемесечен финансов отчет , разплащане в срок с всички доставчици на комунални услуги, юридически консултации свързани с етажната собственост. Онлайн платформа за клиенти – гарантираме пълна прозрачност, отчетност и достъп до информация, свързана с паричните потоци в етажната собственост.

-          Електронен касиер – Можете да заплатите по удобно за Вас Време на удобно за Вас място задълженията си към ЕС чрез системата на ePay или на касите на EasyPay в цялата страна както и по банков път.

Техническа поддръжка – Ежемесчни абонаментни технически инспекции, бърза реакция при подаден сигнал, при констатиране на дребни неизправности, свързани с изгорели крушки, фасунги, плафони, брави и др., се отстраняват на момента.

Почистване на общи части – Чистотата е лицето на Вашата сграда. Почистващите дейности са съществени за запазването на общите части в добър вид. Сити Сървис София използва професионални препарати, които не увреждат настилките.