Хората, които живеят в големи сгради с множество апартаменти често забравят, че имат задължения към поддръжката на сградата. Затваряйки вратата на своето жилище, те повече не се интересуват от факта, че стълбището е в неугледен вид, навън е пълно с боклуци, а освен това има и нужда от ремонти, които се отлагат с години. Пасивността води само до занемаряване и постепенно рушене на сградата. Назначаването на професионален домоуправител е решение, което вече много общи събрания са взели. Това е първата стъпка към подобряване на условията за живот във всяка сграда.

Дойде време, когато нищо не може да се оставя на случайността. Ако доскоро хората в блокове и кооперации можеха да живеят така, сякаш всичко, което се случва извън входната врата на апартамента им не ги засяга, то вече това е невъзможно. Живеем по нови закони и правила, които повеляват всяка сграда да се поддържа, за да е комфортна и най-вече безопасна за живеене. С тази задача най-добре може да се справи професионален домоуправител, който е независим и не се меси в лични отношения.

Преди да се вземе решение за назначаване на професионален домоуправител, общите събрания на съсобствениците преценяват множество оферти и брой услуги, които предлагат различните фирми. Услугите не са малко и диапазона им може да се разшири при необходимост. Основната и най-важна услуга е създаването на ред, точно описан в документ, приет от общото събрание на собствениците. Този документ има голяма юридическа тежест и наетият професионален домоуправител стриктно съблюдава неговото спазване.

През последната година в много медии и сайтове срещаме реклами за предоставяне на услуга „професионален домоуправител”. Все по-често хората, живеещи в кооперации, които имат обща собственост, която трябва да се поддържа, се замислят за наемането на специалист, който да им помогне с тази нелека задача. Истината е, че за стопанисването на един имот – качествено при това – е необходим човек с опит и време за това. Особено ако става въпрос за грижа за блок с няколко входа с по десет и повече етажи.

Един блок, с множество апартаменти, е дом на хора с всякакви характери, съдби и социално положение. Общата етажна собственост свързва тези хора, без значение дали те го желаят, или не. Много от съсобствениците се опитват да избягат от задълженията си към общите части, но ако това доскоро им се е удавало, то от момента, в който излезе Закона за етажната собственост, вече няма такава възможност. Повечето блокове вече имат професионален домоуправител, който осъществява контрол върху всички аспекти от нуждите на общата собственост.