Услугата  „Професионален домоуправител” включва в себе си всички дейности необходими за безпроблемното управление на етажната собственост :

 

 • Регистрация на етажната собственост по реда на ЗУЕС.
 • Съдействие и извършване на всички необходими консултантски дейности, по решение на Общо събрание, за участие в национална или европейска програма за подобряване на етажната собственост.
 • Изготвяне на жалби и сигнали и окомплектоване на документация към Топлофикация, Софийска вода и др. институции.
 • Изготвяне на Правилник за вътрешен ред съгласно нормативните изисквания и специфичните особености на Етажната Собственост /ЕС/.
 • Изготвяне и изпълнение на годишен бюджет и определяне на вноски за поддръжка и управление на общите части съгласно приетите на Общо събрание решения.
 • Събиране на дължимите вноски съгласно приетия от Общото Събрание /ОС/ бюджет чрез удобни начини: - посещения от касиери на място в сградата; - по банков път; - по интернет чрез системата на Epay; - на касите на EasyPay; - в офиса на „Сити Сървис София“ ЕООД.
 • Финансово обслужване чрез специализиран финансово-счетоводен софтуер, обвързан в реално време със системата на Ипей с клиентски достъп.
 • Изрядна ежемесечна отчетност на всички приходи и разходи чрез изготвяне на детайлни месечни отчети и справки за задълженията на всички собственици. Справките и отчетите се публикуват в клиентския портал на софтуера и се закачат в общите части на сградата. 
 • Събиране на стари и текущи просрочени вземания на етажната собственост, след решение на ОС.
 • Юридически консултации, свързани със Закон за управление на етажни собственостти ( ЗУЕС), отнасящи се до етажната собственост. 
 • Фасилити мениджър, който отговаря за Вашата етажна собственост.
 • Водене на електронен регистър на собствениците /домова книга/ за  ползватели и обитатели в етажната собственост.
 • Предложения за частични и/или цялостни решения относно поддръжки, ремонти и подобрения. Събиране на оферти и осъществяване на последващ контрол по изпълнението на проекта и гаранциите.  
 • Ежемесечни абонаментни технически инспекции.
 • Бърза реакция при подаден сигнал.
 • При констатиране на дребни неизправности, свързани с изгорели крушки, фасунги,развалени ключове, брави и др., се отстраняват на момента.

Чистотата е лицето на Вашата сграда.

Почистващите дейности са съществени за запазване на общите части в добър вид.

Сити Сървис София използва професионални препарати, които не увреждат настилките.

Ние Ви предлагаме следния комплекс от почистващи услуги:

 Сухо и влажно почистване на подови настилки

 Обезпрешаване на изтривалки пред вратите

 Почистване на асансьорна кабина

 Обиране на паяжини

 Измитане и оборка на сутерен

 Измитане и оборка на двора и прилежащите площи на сградата

 Почистване на пощенски кутии

 Почистване на парапети

 Двустранно почистване на прозорци

 Ежедневен контрол и реакция при сигнали

 Машинно почистване на подземни гаражи

 

В съвременните жилищни и обществени сгради системите за контрол на достъпа са необходимост, чрез тях се повишава сигурността във сградата и се ограничава достъпа на нежеланите посетители. Входните врати трябва да са постоянно заключени, за да бъде защитена сградата от крадци и вандали.

В много сгради за контрол на достъпа се ползват домофони- когато собственикът желае да отключи входната врата, го прави посредством бутон от жилището си. Проблемът на домофонните системи е, че повечето от тях не работят или се повреждат, заради остаряла система, кабели или други проблеми. 

Модерно решение за отключване на входната врата е GSM комуникаторът. Това устройство дава възможност за отключване на входната врата посредством мобилен телефон с предварително програмиран в нея номер – достатъчно е едно прозвъняване ( без начисляване на импулси, системата разпознава номера ) и входната врата се отваря. Системата работи с до 1000 телефонни номера и дава възможност да отключите независимо къде се намирате.

GSM комуникаторът е добро решение за жилищни сгради без домофонна система или повредена такава.

Той се включва се директно към електронната брава или към електронната заключващата система.

Модулът работи  със SIM карта (независимо каква и на кой мобилен оператор), записват се номерата, които имат право да отварят вратата (чрез изпращане на командни SMS-и от главния телефонен номер или чрез компютър).

Професионалният домоуправител трябва да има готовност за незабавна реакция, при възникване на аварии  и неотложни ремонти в сградите, които обслужва. При подаден сигнал, в зависимост от възникналата повреда, професионалният домоуправител :

·        съдейства за избора на фирма, която да извърши ремонта

·        събира и предлага най-изгодните оферти според съответната ситуация

·        подпомага организирането на ремонта и съблюдава извършването на ремонтните дейности

·        сключва договор за сроковете, в които ще се приключи работата, точно описание на ремонтните дейности и задължително включен гаранционен срок за качеството на ремонта(в случай на повреда заради некачествена работа, фирмата ще бъде задължена да извърши поправка за своя сметка)

·        услугата за „аварийни ремонти” е включена във всички ценови пакети

·        собствениците в сградата заплащат цената на ремонта и вложените в него материали

·        при невъзможност за незабвно плащане на съответния ремонт, професионалният домоуправител може да договори, разсрочено изплащане

·        всеки професионален домоуправител е задължен да осигури съдействие при необходимост за всички инсталации в сградата - ел. инсталация, канализация, строителни дейности, поправка на покрив, поддръжка на асансьори и др.

 

„Сити Сървис София” ЕООД разполага с квалифицирани специалисти за всички тези услуги.